Nota de informare

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Fundatia Voci Stramosi, cu sediul social în Bucureşti, str. Sergent Marcu Ion, nr. 5, sector 6, înregistrată în Registrul Special 44/16.03.2011, CUI – 28354130, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta şi in conformitate cu dispozitiile legale aflate in vigoare, respectiv Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopul realizarii obiectului de activitate al Fundatiei, pe baza consimtamantului persoanelor vizate
Fundatia Voci Stramosi prelucreaza datele cu caracter personal ale membrilor, voluntarilor, beneficiarilor si a altor persoane/participanti;  acestia au legatura sau iau contact cu Fundatia. Datele  sunt furnizate  in vederea realizarii de proiecte, evenimente cultural-artistice pentru promovarea valorilor nationale, traditionale, culturale si educative, pentru constientizarea si dezvoltarea identitatii si diversitatii culturale atat la nivel national, cat si in contextul european.
Nu sunteţi obligat(ă) să va furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor acestuia in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa – office@vocistamosi.ro

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).