REZULTATELE EXAMENELOR NATIONALE VOR FI PUBLICATE SUB ANONIMAT

ANUNTAREA REZULTATELOR EXAMENELOR NATIONALE SUB ANONIMAT INSEAMNA UN PRIM PAS CATRE NORMALITATEA RESPECTARII GDPR SI A DREPTULUI LA VIATA PRIVATA SI DEMNITATE AL ELEVILOR

Fundatia Voci Stramosi saluta decizia Ministerului Educatiei Nationale de a publica anonimizat (fara nume si prenume) rezultatele la examenele nationale ca fiind un prim pas spre normalitatea respectarii dreptului la viata privata si demnitate a elevilor. Aceasta masura se impunea atat pentru a asigura conformarea prelucrarii datelor cu caracter personal ale elevilor cu prevederile GDPR, cat si pentru respectarea unui drept fundamental al omului, anume dreptul la viata privata. Desi acest prim pas este binevenit, exista si alte modificari necesare pentru ca acest drept, precum si prevederile legale sa fie corect si complet respectate.

Fundatia Voci Stramosi a semnalat inca de la inceputul anului trecut necesitatea publicarii rezultatelor la examenele nationale sub anonimat, formuland in acest sens petitii si sesizari catre Ministerul Educatiei(conform Adresei nr.2971/25.04.2019,inregistrata la Ministerul Educatiei Nationale cu nr.9127M/27.05.2019) si ANSPDCP(conform Petitiei nr.15785/11.07.2019).Prin acestea, fundatia a solicitat stergerea din mediul online a rezultatelor obtinute de elevi la examenele nationale impreuna cu datele de identificare ale acestora, publicarea/afisarea anonimizata a rezultatelor obtinute la examenul de bacalaureat si evaluarea nationala si la examenele nationale, inclusiv rezultatele aferente repartizarii in licee.De asemenea s-a solicitat respectarea obligatiei de informare a elevilor/reprezentantilor legali ai acestora, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), precum si alinierea metodologiilor de organizare a examenelor nationale si a admiterii in invatamantul liceal si a oricaror acte normative relevante in domeniul educatiei, inclusiv in ceea ce priveste procedura de comunicare a rezultatelor examenelor, cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. 

Ne bucura faptul ca Ministerul Educatiei Nationale a inteles necesitatea schimbarii metodei de comunicare a rezultatelor la examenele          nationale. Publicarea sub anonimat creeaza premisele asigurarii transparentei si caracterului public al rezultatelor, cu consecinte mai putin negative asupra vietii private, demnitatii, onoarei si reputatiei elevilor. Speram insa ca Ministerul Educatiei nu se va opri aici si ca va continua evaluarea modificarilor necesare pentru respectarea corecta si completa a dreptului elevilor la viata privata si demnitate, demers la care suntem pregatiti sa contribuim cu expertiza si resursele disponibile„, a spus Anca Simionescu, presedinta Fundatiei Voci Stramosi.

Practica anterioara a publicarii rezultatelor la examenele nationale in asociere cu datele de identificare ale elevilor si alte date apartinand acestora incalca dispozitiile GDPR, atat din perspectiva lipsei unui temei clar al prelucrarii acestor date (art. 6 din GDPR), cat si a incalcarii principiilor reducerii la minimum a datelor prelucrate si a instituirii unei limitari legate de stocare (art. 5 din GDPR). Mai mult, aceasta practica crea premisele unui risc la nivel reputational si emotional al elevilor, cu un impact semnificativ intr-o perioada critica a dezvoltarii si evolutiei lor personale si profesionale. 

Dreptul la viata privata este garantat atat de prevederi nationale, cat si de prevederi la nivel european si international, fiind unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Plecand de la premisa ca demersurile si masurile adoptate de catre institutiile statului au in vedere respectarea acestor drepturi fundamentale, consideram ca este datoria societatii civile sa semnaleze si a autoritatilor sa corecteze orice posibile incalcari ale acestor drepturi. Cand acest derapaj poate afecta dezvoltarea unor tineri aflati la inceput de drum, rectificarea masurilor pentru o aplicare corecta a legii trebuie sa devina o prioritate.

Fundatia Voci Stramosi

Anca Simionescu, presedinte

anca.simionescu@vocistramosi.ro

http://vocistramosi.ro/

Fundatia “Voci Stramosi”, infiintata in anul 2011, reprezinta o entitate non-guvernamentala a spatiului public cultural romanesc, al carei scop se axeaza pe promovarea elementelor de cultura romaneasca, valorificand potentialul artistic, resursele spirituale si cele materiale din Romania. Activitatile sale reflecta atat un demers de revelare a patrimoniului cultural national si a valorii sale incontestabile, cat si sprijinirea tendintelor culturale autohtone si a tinerilor artisti, in vederea consolidarii si promovarii actului lor artistic, participarii la evenimente si concursuri culturale europene si internationale.